info@cavdarhisarevi.com

Antik Dünyanın İlkler Şehrinde

Anturia Çevre Etiği Okulu, uzun yıllara dayanan akademik birikim ve zengin alan deneyimini içinde barındıran bir yapıdır.

Kurucusu Dr. Murat Yıldız, mesleki, akademik ve sivil toplum kuruluşlarındaki deneyimlerini, uluslararası ilişkileriyle besleyerek, bilimsel ortamlarda kabul gören bir eğitim programı hazırlamıştır. Eğitmen ve danışman olarak programa katılan ve katkıda bulunan uzmanlar, konularında yeni ufuklar açan kişilerdir. Bu kadro, uluslararası birçok alanda da çalışmalarıyla öncülük yapan ve dikkat çeken kişilerden oluşmaktadır.

Eğitim ve Danışmanlık Birimi, arkasında deneyimli ve güvenilir bir organizasyon yapısı da barındırmaktadır. Eğitim malzemelerinin kendi ekibi tarafından üretilmesi, eğitici film ve müziklerin kendi kadrosunda yer alan sanatçılarla hazırlanması, bu araçların daha etkin işlev görmesini sağlamaktadır.

Eğitim programı boyunca öğrencilerin gelişimleri istatistik çalışmalarla gözlenmekte ve dönem sonlarında raporlanmaktadır. Belirlenmiş olan konular, her yaş grubunda daha genişleyen boyutlarıyla ele alınmakta ve pekiştirilmektedir. Eğitim konuları kapsamında okul öncesi, ilk, orta, lise ve üniversite düzeyinde eğitimlerin yanında, kurumlara profesyonel düzeyde hizmet içi eğitimler verilmektedir.

Projenin Çıkış Hikâyesi

Çalışmanın ilk adımları, 2016 Yılında TRT HABER Kanalında yayınlanan Kadim Belgeselinin çekimleri sırasında program danışmanları Dr. Murat Yıldız ve Dr. Ercan Oktan’ın Aizanoi Kazı Başkanı Prof.Dr. Elif Özer’in tanışmasıyla atıldı. Aizanoi Kazısı ve Kadim ekiplerinin yaptıkları çalışmaların ortak noktaları sayesinde 2017 Kazı döneminde Dr. Murat Yıldız ve Yrd.Doç.Dr. Ercan Oktan, uzmanlık alanları ile ilgili katkı vermek üzere Aizanoi’de çalışmalar yaptılar. Aynı zamanda ilerleyen yıllara yayılacak bir projeksiyon ve çalışma planı oluşturdular.

Bu planın dışa dönük parçalarından biri de geçmişten, günümüze gelen tüm yaşam izlerini günümüze ve geleceğe yönelik kültürel ve sosyal süreklilik için kullanabilme becerilerinin geliştirilmesi amacı taşıyan bir yaz okulu çalışmasıydı. Küçük bir örneğini, Kütahya İlinde ve özellikle kazı alanına yakın noktalardan birinde tüm kazı ekibiyle yaptıkları “Çevre Etiği Felsefesi ve Kadim Ağaçlar” gezisiyle gerçekleştirdiler ve Kadim Belgeseli’nin Kütahya’da geçen bölümlerine konu olan Anıt Ardıç Ağacını ziyaret ettiler.

Dr. Murat Yıldız’ın, kırsal kalkınma ve tematik turizm çalışmaları ve yörede yaptığı birçok çalışmanın sürdürülmesi hedefiyle, “Aizanoi Antik Kenti’nin Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi” Projesi kapsamında restorasyonu tamamlanan Çavdarhisar Konağı’nın sürekli bir eğitim tanıtım ve kültür turizmi geliştirme örnek merkezi olarak kullanılması fikri oluştu.

Anturia Arkeoloji ve Sosyal Çevre Etiği Okulu adıyla Çavdarhisar’da yaşayarak öğrenme fikrine dayalı bir yapıda tescilli bir marka olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Kapıdan misafir ya da çalışan olarak giren herkes, bu çatı altındaki tüm ilkeleri yaşayarak kendi hayatında uygulamaya başlamaktadır.

Share:
Kış - Hafta Sonu
12.00 – 17.00
Kış - Hafta İçi
Kapalı
Bahar - Hafta İçi
11.00 – 18.00
Bahar - Hafta Sonu
11.00 – 18.00
Yaz - Hafta İçi
11.00 – 19.00
Yaz - Hafta Sonu
10.00 – 20.00
Güncel Yazılar
İletişim
Meydan Mahallesi
Şerif Ahmet Evkaya Sokak No.25
Çavdarhisar - Kütahya

Copyright @ 2024